ZAČIATOK PREDSÚŤAŽNÉHO OBDOBIA

Začiatok predsúťažného obdobia po letných dovolenkách začína vo všetkých ročníkoch nášho klubu individuálne. Hlavný tréner si môže podľa vlastného uváženia zvoliť vo svojej vekovej kategórii začiatok a formu predsúťažného obdobia (sústredenie, turnaje, alebo iná forma prípravy). Tréningy na ľadovej ploche a taktiež aj prípravné zápasy po letných dovolenkách začínajú na našom zimnom štadióne od 10. augusta 2017.

ZAPOJTE SA DO SÚŤAŽE + VÝSLEDOK SÚŤAŽE

A TU JE VÝSLEDOK ...

HLASUJTE O NAJLEPŠIEHO NÁŠHO TRÉNERA

SZĽH pripravuje vyhodnotenie hokejovej sezóny 2016/2017 pod názvom "NAŠE NAJLEPŠIE".

LEKÁRSKE PREHLIADKY

Všetci hráči /-čky vekovej kategórie predprípravka, prípravka a žiaci musia povinne absolvovať lekársku prehliadku u svojho lekára (pediatra).

MAJSTROVSTVÁ SVETA V DÚBRAVKE

ROZPIS ŠATNÍ NA MESIAC MÁJ 2017

šatňa č. 1   juniori

šatňa č. 2   žiaci 7

šatňa č. 3   žiaci 5

šatňa č. 4   žiaci 8 + kadeti

šatňa č. 8   dorast

šatňa č.10  žiaci 6

šatňa č.11  pripravka 3-4

MESAČNÉ PRÍSPEVKY  NA ŠPORTOVÚ ČINNOSŤ MÁJ A JÚN - POZOR ZMENA ÚČTU

Príspevok na športovú činnosť na prípravné obdobie (MÁJ + JÚN) je podľa vekovej kategórie určený nasledovne:

HOSŤOVANIA, PRESTUPY, NOVÉ REGISTRÁCIE

V súvislosti so zavádzaním nového systému elektronickej matriky prebehlo v našom klube už fotenie hráčov /-čiek do systému SZĽH. Už nebude potrebné priniesť aktuálnu fotografiu pri žiadnych matričných úkonoch. Pri hosťovaniach, alebo prestupoch klub prostredníctvom informačného systému SZĽH zadá požadovanú operáciu a po obdržaní potrebného tlačiva, klub osloví prostredníctvom klubového mailu, resp.

ZOZNAM TRÉNEROV NA HOKEJOVÚ SEZÓNU 2017/2018

Šeftréner predprípravky a prípravky: Mgr. Ľubomír Líška

Kategória 0-1-2

Mgr. Ján Dragúň, Marek Marušiak,Ondrej Kubo, Miroslav Turan, Vlastimil Cvengroš, Jozef Sojka

Kategória 3-4

Mgr. Ján Dragúň, Marek Marušiak, Miroslav Turan, Vlastimil Cvengroš, Peter Briestenský

ZOZNAMY HRÁČOV NA NOVÚ SEZÓNU

Nominačné zoznamy hráčov /-čiek uchádzajúcich sa o jednotlivé vekové kategórie sú uvedené pod jednotlivými sekciami. Na trénerských poradách môže na základe odporúčania jednotlivých trénerov prísť k úpravám jednotlivých zoznamov.