ROZPIS ZÁPASOV V TÝŽDNI 23.1. - 29.1.2017

28.1.2017 sobota

08.30 hod. HOBA BA - Skalica, žiaci 8

11.00 hod. HOBA BA - Skalica, žiaci 7

10.15 hod. Skalica - HOBA BA, žiaci 6, zraz na zim.št. o 07.30 hod.

12.45 hod. Skalica - HOBA BA, žiaci 5, zraz na zim.št. o 07.30 hod.

GYMNASTICKÉ TRÉNINGY UŽ ABSOLVUJÚ MLADŠÍ ŽIACI

Od prvého školského dňa tohto kalendárneho roka, pripravil klub v spolupráci s fy. ARIWA FIT doplnkové gymnastické tréningy pre naše žiacke družstvá. Tréningy všeobecnej prípravy prebiehajú jeden krát v týždni v gymnastickej telocvični pod vedením trénerky gymnastiky. 

 

KADETI - ll. ČASŤ REGIONÁLNA BARÁŽ

22.1.2017   HOBA BA - Levice

29.1.2017   HOBA BA - Trnava

03.2.2017   Levice - HOBA BA

05.2.2017   HOBA BA - Topoľčany

19.2.2017   HOBA BA - Skalica

26.2.2017   Piešťany - HOBA BA

POĎAKOVANIE ZA PODPORU NÁŠHO KLUBU

Vážení športoví priatelia,

v roku 2016 bola nášmu hokejovému klubu poukázaná z 2% suma 13.204,10 EUR. Celá suma bola poukázaná na úhradu časti autobusovej dopravy v r. 2016 nasledovne:

 

faktúra za dopravu v sume 4.074,69 EUR

faktúra za dopravu v sume 2.577,34 EUR

faktúra za dopravu v sume 3.994,9   EUR

ROZPIS ZÁPASOV V TÝŽDNI 16.1. - 22.1.2017

21.1.2017 sobota

08.30 hod. HOBA BA - Slovan BA, žiaci 8

11.00 hod. HOBA BA - Slovan BA, žiaci 7

09.00 hod. Slovan BA - HOBA BA, žiaci 6

11.30 hod. Slovan BA - HOBA BA, žiaci 5

13.30 hod. HOBA BA - Nové Zámky, dorast

NAJLEPŠÍ HRÁČI V MESIACI DECEMBER 2016

Z jednotlivých vekových kategorií boli za najlepších hráčov v mesiaci december 2016 trénermi určení nasledovní hráči:

 

žiaci 5  Adam Fedák

žiaci 6  Alex Jenčík

žiaci 7  Janko Korec

žiaci 8  Matúš Klečka

kadeti  Danylo Makarenko

ROZPIS ZÁPASOV V TÝŽDNI 9.1. - 15.1.2017

14.1.2017 sobota

08.30 hod. HOBA BA - Vienna Tigers, žiaci 6

11.00 hod. HOBA BA - Vienna Tigers, žiaci 5

13.15 hod. Vienna Tigers - HOBA BA, žiaci 8

15.30 hod. Vienna Tigers - HOBA BA, žiaci 7

OCENENÍ NAJLEPŠÍ HRÁČI A ODOVZDANÉ BRANKÁRKY MLADŠÍM ŽIAKOM

                                                

BRÚSENIE KORČÚĽ - JANUÁR 2017

ROZPIS ZÁPASOV V TÝŽDNI 2.1. - 8.1.2017

3.1.2017 utorok

12.00 hod. HOBA BANORTH ICE STRIDE, dorast, priateľský zápas