1
www.hoba.sk

MAJSTROVSTVÁ SVETA V DÚBRAVKE

ROZPIS ŠATNÍ NA MESIAC MÁJ 2017

šatňa č. 1   juniori

šatňa č. 2   žiaci 7

šatňa č. 3   žiaci 5

šatňa č. 4   žiaci 8 + kadeti

šatňa č. 8   dorast

šatňa č.10  žiaci 6

šatňa č.11  pripravka 3-4

MESAČNÉ PRÍSPEVKY  NA ŠPORTOVÚ ČINNOSŤ MÁJ A JÚN - POZOR ZMENA ÚČTU

Príspevok na športovú činnosť na prípravné obdobie (MÁJ + JÚN) je podľa vekovej kategórie určený nasledovne:

HOSŤOVANIA, PRESTUPY, NOVÉ REGISTRÁCIE

V súvislosti so zavádzaním nového systému elektronickej matriky prebehlo v našom klube už fotenie hráčov /-čiek do systému SZĽH. Už nebude potrebné priniesť aktuálnu fotografiu pri žiadnych matričných úkonoch. Pri hosťovaniach, alebo prestupoch klub prostredníctvom informačného systému SZĽH zadá požadovanú operáciu a po obdržaní potrebného tlačiva, klub osloví prostredníctvom klubového mailu, resp.

ZOZNAM TRÉNEROV NA HOKEJOVÚ SEZÓNU 2017/2018

Šeftréner predprípravky a prípravky: Mgr. Ľubomír Líška

Kategória 0-1-2

Mgr. Ján Dragúň, Marek Marušiak,Ondrej Kubo, Miroslav Turan, Vlastimil Cvengroš, Jozef Sojka

Kategória 3-4

Mgr. Ján Dragúň, Marek Marušiak, Miroslav Turan, Vlastimil Cvengroš, Peter Briestenský

ZOZNAMY HRÁČOV NA NOVÚ SEZÓNU

Nominačné zoznamy hráčov /-čiek uchádzajúcich sa o jednotlivé vekové kategórie sú uvedené pod jednotlivými sekciami. Na trénerských poradách môže na základe odporúčania jednotlivých trénerov prísť k úpravám jednotlivých zoznamov. 

PRÍPRAVNÉ OBDOBIE ZAČÍNA OD 9.5.2017

Prechodné obdobie v celom klube bude trvať do 8.5.2017, do tohto termínu všetky družstvá trénujú v dosiaľ zaužívanom režime. Prípravné obdobie (LETNÁ PRÍPRAVA) začína pre všetky družstvá v celom klube od 9.5.2017.

V HAMULIAKOVE ZÍSKALI PRVENSTVO NAŠI PIATACI

Počas víkendu sa naši piataci zúčastnili medzinárodného hokejového turnaja v Hamuliakove. Pod vedením trénera Martina Gálika obsadili prvé miesto. Celému tímu srdečne gratulujeme!

 

Zúčastnené družstvá:

HOBA Bratislava (SVK)

OD NOVEJ SEZÓNY POD NÁZVOM HOBA BRATISLAVA

Všetky aktivity hokejového klubu ŠHK KŠK BRATISLAVA preberá na základe splnenia všetkých podmienok a následného prijatia za riadneho člena SZĽH nový klub HOBA BRATISLAVA. Pôvodný klub ŠHK KŠK Bratislava, ktorý je súčasťou Kresťanskej športovej únie, ktorá v tomto čas nie je aktívna, právne nezaniká. V súčasnosti prebiehajú v oboch prípadoch potrebné procesné úkony.

INDIVIDUÁLNE TRÉNINGY ŠPECIÁLNEJ PRÍPRAVY UKONČENÉ

Individuálne tréningy špeciálnej prípravy (tréningy na ľadovej ploche) sú v sezóne 2016/2017 ukončené. Ďakujeme všetkým, vďaka ktorým sa tréningy počas celej sezóny mohli uskutočniť. Už v tomto čase aktívne pracujeme na tom, aby sa aj budúcej sezóne individuálne tréningy v našom klube uskutočnili.