ROZPISY TRÉNINGOV A WEB STRÁNKY PRÍPRAVKÁROV

Aktuálny rozpis tréningov ako aj iné informácie týkajúce sa prípravky 0 - 1 nájdete na tejto stránke:

http://www.hobapripravka.wbl.sk/0-1-treningy.html

Hlavným trénerom družstva 0-1 je Mgr. Ján Dragúň, tel.č.: 0908 449 817, mail.: jandragun@centrum.sk .

 

Aktuálny rozpis tréningov ako aj iné informácie týkajúce sa prípravky 2 - 3 nájdete na tejto stránke:

http://www.hobapripravka.wbl.sk/2-3-treningy.html

Hlavným trénerom družstva 2-3 je Mgr. Ľubomír Líška, tel.č. 0908  660 877, mail.: lubomirliska@yahoo.com .