ROZPIS TRĚNINGOV PRÍPRAVKY

Aktuálny rozpis tréningov ako aj ostatné informácie týkajúce sa predprípravky 0-1-2 nájdete na tejto stránke:

http://www.hobapripravka.wbl.sk/0-1-2-treningy-20162017.html

Hlavným trénerom družstva 0-1-2 je Mgr. Ján Dragúň, tel.č.: 0908 449 817, mail.: jandragun@centrum.sk.