KONTAKT

Oficiálny názov klubu: HOBA BRATISLAVA
Domovský štadión: Zimný štadión, Harmincova ul., Bratislava - Dúbravka
Adresa klubu: Harmincova 2
  841 01 Bratislava 4
  telefón:     +421 905 723 873 
                   +421 911 158 555
  web:     www.hokej.sk
  email:   hokej.dubravka@gmail.com
     
Výbor klubu: predseda klubu Branislav Semančík
  podpredseda klubu Ing. Ladislav Dedík, ArtD.
  podpredseda klubu Ing. Dávid Hrdlička
  ekonóm klubu Renáta Kovácsová
     
Fakturačné údaje:  HOBA BRATISLAVA
  Harmincova 2  
  841 01 Bratislava 4  
  IČO: 50093592  
  DIČ: 2120247932  
     
Bankové spojenie:   Slovenská sporiteľňa, a.s.
  číslo účtu: 5109611318/0900
  IBAN: SK63 0900 0000 0051 0961 1318
  SWIFT: GIBASKBA