KONTAKT NA TRÉNEROV

Hlavný tréner: Mgr. Miroslav Huntata, PhD., 0904 912 755, mail: 

Asistent trénera: Richard Mašlanka, 0917 298 239