1
KONTAKT NA TRÉNEROV | www.hoba.sk

KONTAKT NA TRÉNEROV

Hlavný tréner: Mgr. Miroslav Huntata, PhD., 0904 912 755, mail: huntata.miroslav@gmail.com

Asistent trénera: Richard Mašlanka, 0917 298 239