INFO PRE RODIČOV

Po štvrtkovej trénerskej porade a diskusii s trénermi a vedením nášho klubu sa deti z kategórie 3-4 môžu zúčastňovať individuálnych tréningov na našom štadióne od začiatku novembra, to znamená od stredy 2.11.2016. Týka sa to všetkých, ktorí trénujú v našej kategórii. Každý sa môže zúčastniť 1 individ. tréningu počas týždňa a v deň, kedy nemá tréning na ľade s našou kategóriou. Podmienkou je samozrejme účasť na predpísaných tréningoch, individ. tréningy neslúžia ako náhrada za naše tréningy.