MŽ 6: TRÉNINGOVÝ MIKROCYKLUS OD 1.5. DO 7.5.2017

PO: V O Ľ N O

UT: V O Ľ N O

ST: zraz o 14:00 hod., špeciálna príprava 14:45 - 15:45 hod., všeobecná príprava 16:00 - 16:45 hod.

ŠT: zraz o 15:50 hod., všeobecná príprava 16:00 - 17:15, telocvičňa Karola Adlera 5, prosím, priniesť si florbalovú hokejku

PI: zraz o 5:30 hod., špeciálna príprava 6:00 - 7:00 hod.

SO: V O Ľ N O

NE: V O Ľ N O