1
NAŠE DIEVČATÁ V REPREZENTÁCII | www.hoba.sk

NAŠE DIEVČATÁ V REPREZENTÁCII

Reprezentačné družstvo žien U16 štartuje na prelome mesiacov apríl - máj na turnaji Women´s U16 European Cup 2017 v Maďarsku. Do reprezentačného výberu sa dostali aj naše dievčatá Nikola Bučičová a Linda Vannayová. Naším dievčatám k nominácii gratulujeme!  Prajeme celému reprezentačnému výberu na turnaji v Maďarsku veľa šťastia a úspechov!