1
OD NOVEJ SEZÓNY POD NÁZVOM HOBA BRATISLAVA | www.hoba.sk

OD NOVEJ SEZÓNY POD NÁZVOM HOBA BRATISLAVA

Všetky aktivity hokejového klubu ŠHK KŠK BRATISLAVA preberá na základe splnenia všetkých podmienok a následného prijatia za riadneho člena SZĽH nový klub HOBA BRATISLAVA. Pôvodný klub ŠHK KŠK Bratislava, ktorý je súčasťou Kresťanskej športovej únie, ktorá v tomto čas nie je aktívna, právne nezaniká. V súčasnosti prebiehajú v oboch prípadoch potrebné procesné úkony.