1
MESAČNÉ PRÍSPEVKY  NA ŠPORTOVÚ ČINNOSŤ MÁJ A JÚN - POZOR ZMENA ÚČTU | www.hoba.sk

MESAČNÉ PRÍSPEVKY  NA ŠPORTOVÚ ČINNOSŤ MÁJ A JÚN - POZOR ZMENA ÚČTU

Príspevok na športovú činnosť na prípravné obdobie (MÁJ + JÚN) je podľa vekovej kategórie určený nasledovne:

       
  MÁJ JÚN
     
predprípravka 0-1-2  50 EUR 35 EUR
     
prípravka 3-4    50 EUR 35 EUR
     
mladší žiaci    70 EUR 50 EUR
     
starší žiaci 70 EUR 50 EUR
     
kadeti 70 EUR 50 EUR
     
dorast 70 EUR 70 EUR
     
juniori 70 EUR 70 EUR

 

POZOR, ZMENA ÚČTU!!!


Príspevky na športovú činnosť je potrebné uhrádzať prevodom do 5. dńa v príslušnom mesiaci (máj do 10. dňa) na bankový účet hokejového klubu:

banka: SLSP, a.s.

názov účtu: HOBA BRATISLAVA

IBAN:  SK 63 0900 0000 0051 0961 1318
 

Pri platbách prosíme do poznámky uviesť: - meno a priezvisko hráča

                                                                             - mesiac, za ktorý je daná platba

                                                                             -  kategóriu, do ktorej hráč patrí.

 

V prípade, ak niekto mesačný príspevok na športovú činnosť uhradil na účet ŠHK KŠK BA, túto platbu zaevidujeme ako uhradenú. Žiadame ďalšie platby uhrádzať na vyššie uvedené číslo účtu.  

 

V prípade, ak hrajú v klube 2 súrodenci, je poskytnutá zľava 10 EUR na každého hráča. V prípade, ak hrajú v klube 3 súrodenci, je poskytnutá zľava 10 EUR pre dvoch hráčov, najmladší hráč bude oslobodený od platenia príspevkov.


SÚRODENECKÁ ZĽAVA SA V MESIACI JÚN PRI DVOCH SÚRODENCOCH NEUPLATŇUJE! PRI TROCH SÚRODENCOCH JE NAJMLADŚÍ OSLOBODENÝ OD MESAČNEJ PLATBY.

Vo výnimočných prípadoch je možné uhradiť príspevky na športovú činnosť v kancelárii hokejového klubu, prípadne u p. Havránka (p. Havránkovej)