1
ROZPIS ŠATNÍ NA MESIAC MÁJ 2017 | www.hoba.sk

ROZPIS ŠATNÍ NA MESIAC MÁJ 2017

šatňa č. 1   juniori

šatňa č. 2   žiaci 7

šatňa č. 3   žiaci 5

šatňa č. 4   žiaci 8 + kadeti

šatňa č. 8   dorast

šatňa č.10  žiaci 6

šatňa č.11  pripravka 3-4