1
LEKÁRSKE PREHLIADKY | www.hoba.sk

LEKÁRSKE PREHLIADKY

Všetci hráči /-čky vekovej kategórie predprípravka, prípravka a žiaci musia povinne absolvovať lekársku prehliadku u svojho lekára (pediatra). Potvrdenie o absolvovaní lekárskej prehliadky s podpisom a pečiatkou lekára o zdravotnej spôsobilosti si môžete vyzdvihnúť v kancelárii hokejového klubu, prípadne stiahnuť tu http://hoba.sk/sites/default/files/Lekárska prehliadka.doc Potvrdené tlačivo o absolvovaní lekárskej prehliadky prosíme odovzdať trénerom svojej vekovej kategórie, prípadne v kancelárii hokejového klubu najneskôr do 26.5.2017. Ďakujeme za pochopenie a spoluprácu. Info.: Hráči vekovej kategórie kadeti, dorast a juniori musia lekársku prehliadku absolvovať na odd. telovýchovného lekárstva, príp. u športového lekára. Tréneri týchto vekových kategórií budú mať od zajtrajšieho dňa termíny lekárskych vyšetrení, ktoré sa uskutočnia v mesiaci jún. Hráči si budú môcť termín vybrať u svojho trénera. Info. k týmto prehliadkam vám uverejníme najneskôr koncom mája na klubovej stránke a budú ich mať k dispozícii  taktiež hráči vo svojich šatniach. Klub spolupracuje so športovou lekárkou Dr. Urvayovou, ale hráči vekovej kategórie kadeti, dorast a juniori (príp.rodičia hráčov/-čiek) si môžu športového lekára vybrať podľa vlastného uváženia. Taktiež bude potrebné priniesť potvrdenie o absolvovaní lekárskeho vyšetrenia.                  

TERMÍNY PREHLIADOK KADETOV, DORASTU A JUNIOROV  

DORAST    5., 6., 7., 8. júna 2017

KADETI      9., 19., 20. júna 2017        

JUNIORI   21., 22., 23. júna 2017          

Presný rozpis vyšetrení s časom príchodu na vyšetrenie týchto vekových kategórií a všetky potrebné informácie majú hráči u svojich trénerov. Objednajte sa a určite si termín a čas u svojho trénera!!!