1
LEKÁRSKE PREHLIADKY | www.hoba.sk

LEKÁRSKE PREHLIADKY

Všetci hráči patriaci do vekovej kategórie KADETI sa musia povinne zúčastniť lekárskej prehliadky u športového lekára. Klub zabezpečil termíny u MUDr. Aleny Urvayovej, Športová hala Mladosť, Trnavská cesta 38, Bratislava nasledovne:

9.6.2017 (piatok)          v časoch 7.00, 7,20, 7.40, 8.00
19.6.2017 (pondelok)    v časoch 7.00, 7,20, 7.40, 8.00
20.6.2017 (utorok)        v časoch 7.00, 7,20, 7.40, 8.00

Každý deň sa prehliadky môže zúčastniť max. 8 hráčov (dvaja na každý termín). Hráči sa môžu na jednotlivé termíny zapisovať počas tréningov u trénera.