STRETNUTIE S RODIČMI

V pondelok 22.5.2017 sa o 18.00 hod. uskutoční krátke stretnutie s rodičmi v niektorej z voľných šatní.