1
CHALLENGE DAY SME ZVLÁDLI TÍMOVO | www.hoba.sk

CHALLENGE DAY SME ZVLÁDLI TÍMOVO

Včerajší deň, na podporu Nadácie liečby rakoviny v priamom súboji Dúbravka - Karlovka, vyhrala jasne Dúbravka. V našej mestskej časti sa do uvedenej akcie zapojili škôlky, školy, športové kluby, ale aj jednotlivci, ktorým osud a pomoc ostatným nie je ľahostajný. Do akcie sme sa zapojili aj MY. Až 176 HOBAkov a HOBAčiek si zašportovalo za zimným štadiónom a na atletickom ihrisku ZŠ Beňovského. Telefonicky sa s nami spojil aj pán starosta našej mestskej časti Martin Zaťovič, ktorý pozdravil všetkých HOBAkov a poďakoval všetkým za ich účasť na Challenge Day. Za klub ďakujeme všetkým hráčkam, všetkým hráčom, všetkým trénerom a skvelým rodičom, ktorí nám s organizáciou celého dňa ochotne pomohli. Veríme, že aj takouto troškou sme pomohli tím, ktorí to naozaj potrebujú.