1
ŠPECIÁLNE TRÉNINGY BRANKÁROV | www.hoba.sk

ŠPECIÁLNE TRÉNINGY BRANKÁROV

Všetci brankári v našom klube trénujú v mesiaci jún všeobecnú prípravu riadne so svojimi družstvami. V prípade, ak je špeciálny tréning brankárov, tak budú uprednostňovať tento tréning.
Rozpis tréningov v mesiaci jún (posledný tréning 20.6.2017):
Pondelok, utorok, piatok  15.00 - 16.30 hod. / KADETI, DORAST, JUNIORI
Utorok a štvrtok  15.00 - 16.30 hod. / žiaci 5,6,7,8 + prípravka
Zraz bude 5 min. pred tréningom vo vestibule zim.št., tréning bude prebiehať súbežne s tréningom dorastu.