1
ŠPECIÁLNE TRÉNINGY BRANKÁROV BUDÚ POKRAČOVAŤ V AUGUSTE | www.hoba.sk

ŠPECIÁLNE TRÉNINGY BRANKÁROV BUDÚ POKRAČOVAŤ V AUGUSTE

Posledný špeciálny tréning brankárov v rámci prípravného obdobia bude v utorok 20.6.2017. Tréningy brankárov budú pokračovať opäť v auguste 2017, termíny a časy tréningov budú na stránke zverejnené v dostatočnom predstihu.