V SEZÓNE 2017/2018 MÁME ZASTÚPENIE V NASLEDUJÚCICH SÚŤAŽIACH

JUNIORI - l. slovenská hokejová liga
DORAST - l. slovenská hokejová liga
KADETI - model súťaže nie je zatiaľ uzavretý
STARŠÍ ŽIACI - l. liga západoslovenský región
STARŠÍ ŽIACI - ll. liga, pohár J. Gubalu
MLADŠÍ ŽIACI - l. liga západoslovenský región
MLADŠÍ ŽIACI - ll. liga, pohár J. Gubalu
prípravka - turnaje ZsZĽH
predprípravka - turnaje ZsZĽH