ROZDELENIE ŠATNÍ V SEZÓNE 2017/2018

šatňa č.  1   juniori
šatňa č.  2   žiaci 7 a 8B
šatňa č.  3   žiaci 8A a kadeti
šatňa č.  4   žiaci 5
šatňa č.  8   dorast
šatňa č.10   žiaci 6
šatňa č.11   prípravka 3-4

Za šatne zodpovedajú hlavní tréneri jednotlivých kategórií, prosím rešpektujte ich nariadenia týkajúce sa organizačného poriadku. Ďakujeme za pochopenie a spoluprácu.