IVAN FENEŠ ASISTENTOM TRÉNERA V REPREZENTÁCII SR20

Po dohode so SZĽH náš klub zo zmluvy uvoľnil na obdobie 5 mesiacov Mgr. Ivana Feneša na post asistenta trénera v reprezentácii SR20. Mgr. Ivan Feneš aj naďalej v našom klube pôsobí na pozícii šéftrénera klubu a metodicky riadi činnosť všetkých vekových kategórií a taktiež bude riadiť všetky trénerské porady. V prípade, ak sa nedokáže z dôvodu pracovného vyťaženia pri SR20 zúčastniť klubového programu, všetky jeho kompetencie v doraste preberá p. Daniel Iffka, ktorému bude pomáhať dočasne Vladimír Soóky. Sme radi, že svojou prácou upútal náš tréner a stal sa súčasťou projektu SR20. Držíme mu, ako aj celému tímu SR20 palce a prajeme im veľa úspechov!