POZOR!!!   LEKÁRSKE PREHLIADKY   POZOR!!!

Dovoľujeme si vám oznámiť, že k dnešnému dňu evidujeme z celkového počtu hráčov /-čiek nášho klubu len 54% odovzdaných lekárskych prehliadok na aktuálnu hokejovú sezónu! Zákon o športe prísne prikazuje všetkým športovým klubom povinne evidovať lekárske prehliadky vždy na aktuálnu sezónu. V klube sme zabezpečili termíny u športovej lekárky a všetky ostatné absolvované prehliadky mali byť odovzdané ešte v mesiaci máj 2017. V klube dokonca evidujeme hráčov v nižších vekových kategóriách, ktorí absolvovali posledné povinné lekárske prehliadky v r.2013!!! Vážení rodičia, ktorých sa to týka, dovoľujeme si vopred sa vám ospravedlniť za váš čas, dovoľujeme si vás však opätovne veľmi pekne poprosiť, aby ste dohliadli na absolvovanie odborného lekárskeho vyšetrenia vášho dieťaťa. Absolvovanie lekárskych prehliadok už v minulosti odhalilo niektoré zdravotné problémy športovcov, ktoré dokázali lekári držať pod kontrolou, prípadne odhalili prechodené choroby a nariadili potrebnú dodatočnú liečbu. Kontrola lekárskych potvrdení bude v klube 20. augusta 2017, ak nebude mať hráč do tohto termínu odovzdané potvrdenie o absolvovaní lekárskej prehliadky, nebude hráčovi umožnené zúčastňovať sa žiadneho programu hokejového klubu! Ďakujeme za váš čas, vašu ochotu, pochopenie a spoluprácu!
Info máj 2017: